Ιστορία

Φωτογραφίες που ξυπνούν μνήμες, στιγμές με καρδιοχτύπι, με γέλιο και δάκρυ με καθένα από αυτούς που έγραψε την δική του μικρή ιστορία....με κατάθεση ψυχής.
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt