Ανακοίνωση Δ.Σ. προς γονείς αθλητών συλλόγου

Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2011

Αγαπητοί γονείς,

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, στα πλαίσια εφαρμογής της νέας οργανωτικής του δομής και λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων του, αποφάσισε την κάλυψη των θέσεων του Εφόρου και αναπληρωτή του σε κάθε τμήμα.

Υλοποιείται με αυτό τον τρόπο η δέσμευση της Διοίκησης για αμφίδρομη και ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς, που ενισχύει την συμμετοχικότητα και τον ρόλο τους, με ανταλλαγή προτάσεων, καλών πρακτικών και προώθηση νέων ιδεών στο Δ.Σ.

Δημιουργείται έτσι ένας δίαυλος με την Διοίκηση όπου καταγράφονται και μελετούνται οι απόψεις τους, ώστε στο μέτρο του εφικτού και σύμφωνα με την γενικότερη στρατηγική του Συλλόγου να λαμβάνονται υπόψη για σχεδιασμό και υλοποίηση.

Ο Έφορος και ο αναπληρωτής του, έχουν σαν βασική τους αποστολή να παρακολουθούν, ελέγχουν και συντονίζουν τις δραστηριότητες των τμημάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Εντοπίζουν και αξιολογούν τις ανάγκες του τμήματος και εισηγούνται στην Διοίκηση με τεκμηριωμένες προτάσεις για βελτίωση και επίλυση των διαπιστούμενων αδυναμιών, ή παραλείψεων  και την έγκαιρη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων.

Ο Έφορος και ο αναπληρωτής του, θα ορίζεται με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας μεταξύ των γονέων κάθε τμήματος και η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το Σάββατο 15 Οκτωβρίου.

 

Μέσα από αυτό το δομημένο πλαίσιο η Διοίκηση προσδοκά σε μια ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς αναγνωρίζοντας την συμβολή τους, στην βελτίωση της καθημερινότητα μας και κατ επέκταση στην βελτίωση της λειτουργίας του Συλλόγου.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπανόπουλος Θεοδ.

Δήμου Σπ.

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 18 από 18